20-ton cyclotron til St. Olavs hospital

Installere syklotron
Installation cyklotron

Vi har afsluttet transporten og installationen af en 20-ton cyclotron på St. Olavs Hospital i Trondheim, Norge. En cyclotron er en type partikelaccelerator, der bruges til at producere stråling til brug i medicinsk diagnose, behandling og forskning. Vi er især glade for at have arbejdet med et projekt for at gøre livreddende moderne teknologi tilgængelig.