Transport på almindelige betingelser

Hvis der ikke er andre forudsætninger, og det ikke fremgår af tilbuddet eller andre prisaftaler, gælder følgende:

  • Som standard omfatter de tilbudte priser levering med ind- og udpakning til slutkunden inden for MTABs linjenet. Til destinationer uden for linjenettet bruges samtransport og transport i henhold til aftale. Der kan være særlige afgifter ved transport til afsides destinationer.
  • Alle priser er baseret på normale leveringsforhold. Der kan være tale om særlige afgifter ved løft på trapper, udover hvad der er inkluderet, samt kranløft, truckarbejde m.m.
  • Arbejdstid uden for hverdage mellem 08.00 og 16.00 samt eventuel ventetid uden for vores kontrol vil blive debiteret modtageren.
  • Øer uden fast broforbindelse er ikke medtaget i de faste priser, og MTAB afgiver i sådanne tilfælde pristilbud pr. sag.
  • Der tillægges gældende brændstofsafgift ved transporter uden for det lokale område. For yderligere information herom se siden om brændstofsafgift.
  • En trængselsafgift på 40 DKK pr. ordre tillægges inden for toldområdet. I øvrigt tager MTAB forbehold for afgifter, skatter m.m. uden for vores kontrol.
  • Betalingsbetingelserne er 30 dage. Derefter tillægges lovbefalet strafrente på grund af forsinket betaling.
  • Hvis intet andet er angivet, er priserne DKK eksklusive moms.
  • MTAB bruger ansvarsbestemmelserne i NSAB 2000, som blandt andet begrænser MTABs ansvar og fastsætter eventuelle skader i henhold til loven om indenrigs vejtransport. Ordregiver har ansvaret for at tegne forsikring for transport og midlertidig opbevaring.

Almindelige bestemmelser for opbevaring

MTABs almindelige bestemmelser for opbevaring