Flytning af vin- og spiritusmuseet

Ikke mindre end 12.400 arkiverede genstande skulle flyttes, da Vin & Sprithistoriska Museet skiftede navn og flyttede til Djurgården. Genstandene blev transporteret til Värmland til opbevaring, og vinen forsvandt fra navnet på museet, som nu hedder Spritmuseum.

31. maj 2011 lukkede Vin & Sprithistoriska museet sine lokaler ved Dalagatan i Stockholm. På det tidspunkt var nedpakningen af arkiverne og samlingen allerede påbegyndt. Hele sommeren gik med at nedpakke og transportere stort set hele museet, hvor både genstande og en del af indretningen blev pakket ned og transporteret til specialindrettede huler i Karlskoga.
– Vi afsendte 19 store trailertog med genstande, siger Marcus Havljung, som var projektleder for flytningen hos MTAB. Der var alt fra flasker med punch til store industrigenstande, som blev pakket ned og sendt af sted.

Eva Lenneman, som er kurator med ansvar for museets samlinger, arbejdede sammen med kollegaen Anna Oswaldson med flytningen til Karlskoga, hvor man huser 850 kvadratmeter. Flytningen var godt forberedt fra museets side, og alle genstande var registreret i databasen. Alle genstande har også et særligt inventarnummer og en specifik hyldeplacering. På den måde var det let at pakke genstandende ud til den samme hylde i det nye magasin.

“Vi er kun få medarbejdere på museet, og derfor var det vigtigt, at MTAB tog en helhedspræget tilgang til projektet og var ansvarlig for al nedpakning, transport og udpakning”

Den mest komplicerede del af flytningen var ifølge Marcus Havljung hos MTAB afmonteringen af de store industrigenstande.
– Flere af museets rum var desuden bygget på stedet, og der fandtes ingen beskrivelser af dem, fortæller han. Derfor tog afmonteringen lidt længere tid.

Ved udgangen af august var de sidste genstande på plads i Karlskoga og registreret i databasen.
– Det har føltes trygt, og det har fungeret godt under hele flytningen, siger Eva.