Ekspansion og nye muligheder i Vestdanmark

MTAB SikkerhedslagerMTAB 3PL TREDJEPARTSLOGISTIKMTAB Danmark Horsens

I Horsens, 30 km syd for Aarhus, har vi etableret en ny afdeling med både lager og kontor. Ekspansionen i det vestlige Danmark er en vigtig milepæl i vores fortsatte udvikling og indebærer, at vi udvider linjetrafikken til vores kunder.

Udvidet linjetrafik

Afdelingen i Horsens medfører en større fleksibilitet og et højere serviceniveau for vores kunder inden for samtlige af vores brancher.

Vi har stor opmærksomhed på at udvide vores service til vores kunder inden for Fine Art, Tour eller High Tech logistik. Den langsigtede plan er at opbygge en stærk platform i Horsens for at øge tilgængeligheden til vores kunder i Jylland og Fyn i samarbejde med den eksisterende personalestyrke i Albertslund,

siger Jørgen Jul Jensen, Country Manager Denmark

1000 m2 lager

Lige uden for Horsens afkørsel vest ligger vores nye lager, hvor vi tilbyder 1000 kvadratmeter sikkerhedsklassificeret lagring. Lokalerne er udstyret med både fjernvarme og strålingsvarme, hvilket indebærer, at fugt og temperaturfølsom kunst og udstyr kan lagres sikkert.