MTAB forsikringer

Sørg for at sikre dit produkt

Gode rutiner og lang erfaring giver de bedste forudsætninger for sikre transporter. Men at transportere teknisk udstyr og kunstgenstande er altid forbundet med risici. En objektforsikring sikrer dit produkt ved eventuelle skader.

MTAB har i rollen som transportør en transportøransvarsforsikring i henhold til NSAB 2000. Denne giver erstatning for skader, som vi som transportør har skylden for, og giver erstatning efter forsendelsens vægt. Ved andre eventuelle hændelser under transporten bør du som kunde tegne en objektforsikring, som baseres på dit produkts fulde værdi.

Flere oplysninger om:
Objektforsikring

Transportøransvarsforsikring

 • Transportøransvarsforsikringen indgår altid ved transport.
 • For erstatning kræves det, at en undersøgelse viser, at MTAB har forvoldt skaden. Erstatningen gælder kun den del af forsendelsen, der er blevet beskadiget.
 • Transportøransvarsforsikringen er i overensstemmelse med bestemmelserne i NSAB 2000, med begrænsning og undtagelse for §§ 6, 20 og 27 C punkt 3 stk.1.
 • For indenrigs vejtransporter inden for Danmark gælder forsikringen i henhold til CMR-konventionen.
 • Generelt ligger erstatningsniveauet på maks. 8,33 SDR/kg ved indenrigs transporter inden for Danmark. Erstatningen gælder kun for den del af forsendelsen, der er blevet beskadiget.

Objektforsikring

Vi på MTAB hjælper gerne til med at tilbyde objektforsikring via vores forsikringsselskab Länsförsäkringar.

 • Objektforsikring er en forsikring du som kunde vælger at tegne, og som erstatter skader på eller tab af fysisk gods, som kan indtræffe under en transport.
 • Erstatter skader uanset, om MTAB er skadevolder eller ej.
 • Erstatter skader op til hele produktets værdi.
 • Gælder uden selvrisiko.
 • Er gældende under hele transporten.
 • MTAB tilbyder forsikringen via Länsförsäkringar.

Flere oplysninger om:
Objektforsikring

Ansvarsforsikring ved service og installation

MTAB’s ansvarsforsikring ved service og installation udgør maksimalt 10 millioner SEK per skade.

 


Relaterade dokument: