Miljø

Vi passer både på genstandene og miljøet

Helt ned i vores forretningsgrundlag lægger MTAB vægt på at være skånsomme over for de genstande vi håndterer, og det omfatter også vores syn på miljøet. MTAB har gennem mange år udført en aktiv miljøindsats i de forskellige dele af organisationen.

Vores miljøindsats lægger vægt på forebyggelse. Grundlaget skabes gennem løbende information til og uddannelse af vores medarbejdere i miljøspørgsmål, så de kan udføre deres opgaver med miljømæssig ansvarlighed.

En stor del af det aktuelle miljøarbejde er styret af lovmæssige krav. Vi lægger stor vægt på altid at kende de aktuelle krav. Vi bestræber os på at gøre dette i dialog med myndigheder, kunder og leverandører og andre parter. Vi holder os konstant orienteret om aktuelle spørgsmål, problemstillinger og løsninger inden for miljøområdet.

I alle vores beslutninger og aktiviteter skal vi tage højde for den svenske miljølovgivnings forsigtighedsprincip. Det indebærer, at man i tvivlstilfælde skal træffe det valg, der miljømæssigt synes at være det bedste valg, også når det ikke er understøttet af videnskabelig dokumentation.

Vores ydelser med transport af uemballeret gods og placering på stedet omfatter også håndtering og kildesortering af anvendt emballage til genanvendelse. Vi tilbyder komplette løsninger til opfyldelse af leverandørernes producentansvar. Vi vil fortsætte med at være proaktive i dialogen med vores kunder om dette område, så de kan opfylde de høje miljøkrav.

Vores løbende miljøarbejde

MiljöbildKøretøjer

Vi vælger de bedste biler fra et miljømæssigt synspunkt. I dag indebærer det Euro 5-motorer til tunge køretøjer, der hermed får betydeligt lavere emissionsniveauer end tidligere modeller. I 2009 anskaffede vi vores første biogasdrevne lastbil.

Brændtof

Vi køber den diesel, der i dag findes på markedet MK 1. Den er fri for svovl, og derfor er udledning af svovldioxid ikke længere noget problem for lastbiltrafikken. For de køretøjer, der er stationeret i Malmø, vil vi i foråret 2009 skifte til RME.

Dæk

Vi køber kun dæk, som er fri for de såkaldte HA-olier. HA-olier bør undgås, fordi de indeholder høje niveauer af kræftfremkaldende og miljøfarlige polycykliske aromatiske kulbrinter, PAH’er.

Kildesortering og genanvendelse af elektronik

Vi sorterer og komprimerer restprodukterne fra vores aktiviteter. Dette gælder også brugt emballage og elektronik fra vores kunders aktiviteter. En stor del af vores fragt er med uemballeret gods, hvor vi fjerner emballagen fra kundernes produkter før transporten. I forbindelse med vores arbejde med uemballeret gods genvinder vi al brugt emballage. Vi har også udviklet tjenester, der giver os mulighed for at tage ansvar for vores leverandørers og kunder producentansvar.

Computere, kopimaskiner og AV-produkter

Miljøkrav har indgået i vores indkøbsproces gennem flere år.

Kemisk-tekniske produkter

Vi køber svanemærkede produkter til rengøring. I Stockholm stiller vi de rengøringsmidler til rådighed, som anvendes af leverandøren af vores kontorrengøring. Rengøringsprodukterne stammer alle fra firmaet Sonett, hvis produkter er miljøcertificerede i Tyskland, www.ecogarantie.eu. Disse krav er betydeligt højere end kravene for det skandinaviske Svanemærke.

Emballage

Her indgår både plast, papir, bølgepap og træ. Alt indkøbt træmateriale er FSC-mærket, og al plast er PVC-fri. Det gælder også tape.

Papirprodukter

Alle papirprodukter med trykt tekst købes hos et svanemærket trykkeri. Det gælder også toiletpapir og papirhåndklæder.

Fødevarer

Til vores pauserum indkøber vi fødevarer som kaffe, te, ost og brød. Når det er muligt, vælger vi KRAV- og Fairtrade-mærkede produkter.

Vores miljøprodukter

Leverandøren bærer producentansvaret, men som logistikpartner kan vi bidrage til at opfylde dette ansvar. Samtidig med, at vi leverer nyt udstyr til slutkunderne, kan vi også tage gammelt udstyr tilbage. Vi kan også håndtere al transportdokumentationen i forbindelse med genbrug.

Genbrug

Genbrug handler i høj grad om logistik og transport. Som transportør og logistikpartner for en række førende virksomheder inden for kontorudstyrs-, it- og elektronikbrancherne har vi opnået gode kompetencer inden for genbrug af elektronikaffald.

Vi har set, at vores model med transport af uemballeret udstyr og installationsassistance fungerer fremragende. Vi har tilladelse til at transportere og opbevare farligt affald og anvender i modsætning til mange andre kun sjældent paller og transportkasser.

Kvittering for deponering og fraktioner

Hovedparten af MTABs transporter foretages uemballeret, og derfor er der meget emballeringsmateriale, der skal bortskaffes. Derfor har MTAB en underleverandøraftale med Ragn-Sells om kildesortering af emballage og elektronisk affald.

Vi har opført deponeringscentraler ved vores centre til forskellige fraktioner såsom træ, elektronik, batterier, pap og plast. Systemet opfylder kundernes egne ISO 14001-certificeringskrav og kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af miljøregnskab. MTAB kvitterer for deponering og fraktioner.

Sveriges første industribygning opført af genbrugsmaterialer.

MTABs højsikkerhedslager i Bromma er bygget til at optimere både miljøhensyn og moderne, rationel lagerhåndtering. Den 6400 kvadratmeter store, arkitekttegnede bygning, som i vid udstrækning er opført af genbrugsmaterialer, rummer en række specialfunktioner.

Her behøver du aldrig at tvivle på, at vi forstår os på miljøhåndtering

Genbrug handler i stor udstrækning om logistik og transport. Som transportør og logistikpartner for en række førende virksomheder inden for kontorudstyrs-, it- og elektronikbrancherne er vi kommet i nærkontakt med problematikkerne omkring genbrug af elektronikaffald. Vi har set, at vores model med transport af uemballeret udstyr og installationsassistance fungerer fremragende. Vi har tilladelse til at transportere og opbevare farligt affald, og i modsætning til mange andre behøver vi ikke at benytte paller og transportkasser.

Leverandøren bærer producentansvaret, men som logistikpartner kan vi bidrage til at opfylde dette ansvar. Når vi udleverer nyt udstyr til slutkunderne, er det praktisk, at vi også kan tage gammelt udstyr med tilbage. Vi kan også håndtere al transportdokumentationen i forbindelse med genbrug. Godset kan opbevares midlertidigt på vores lagre i Stockholm, Gøteborg eller Malmø.