MTAB 50 år

MTAB 50 år

2018 er jubilæumsår for MTAB – vi fejrer 50 virksomme år på markedet

Det hele begyndte i Stockholm i 1968 med en transportløsning for skrøbelige produkter, der var vanskelige at transportere. Virksomheden tog fart og kom til at blive betydelig inden for transport af museumsgenstande og følsomt dataudstyr. IBM og et større museum var blandt de første kunder – to markeder, som har været tæt forbundet med virksomheden lige siden.


MTAB 50 år
MTAB og Stefan Fors arbejdede i 1970’erne med bl.a. håndtering af eksportgods af Siemens-Elema produkter for eksport til Sovjetunionen.
MTAB 50 år
En af de første biler i eget regi var en Scania 80 Super.

I 1981 tiltrådte Stefan Fors som adm. direktør og ejer. Tjenesteydelserne blev udviklet, og MTAB kom til at blive Nordens førende leverandør inden for branchen. Der blev anskaffet lastbiler, ansat personale og skrevet kontrakt på lagerlokaler.

Tjenesterne var baseret på den oprindelige ide med transport af følsomme produkter – men tilbuddet blev udvidet til en kundenær helhedsløsning med transport, håndtering og opbevaring.


MTAB 50 år
IBM udviklede i begyndelsen af 70’erne den såkaldte ”storcomputer”, der krævede omfattende transportkapacitet. Tunge maskiner der blev fragtet inden for hele Europa. MTAB transporterede hulkortstansemaskiner og magnetbåndslæsere på et tidspunkt, hvor den primære hukommelse var kernehukommelse og hukommelsens størrelse blev udregnet i kilobytes.
MTAB 50 år
Rank Xerox 860 var en af de allerførste ordbehandlingsmaskiner på markedet (længe før Microsoft Word). Det krævede en hel uges uddannelse for at gøre slutbrugeren klar til at håndtere maskinen. Rank Xerox 860 var en meget omfattende opgave for MTAB i begyndelsen af 80’erne.

MTAB 50 år
IBM’s stor- og supercomputere blev kraftigt udviklet i 1980’erne. Behovet for opgraderinger blev hurtigt øget, og så blev hele maskinparken skiftet ud med nyt udstyr. Det skabte et betydeligt marked for MTAB, både national og internationalt.

 

MTAB 50 år
Transport af CF Hill og Edvard Munch udstilling til Malmö Museum i 1987.
MTAB 50 år
Transport af Terrakottahæren i 1984. Den kejserlige armé blev vist på Ostasiatiska museet kun ti år efter, at bonden Yang gravede efter en ny brønd og fandt en af 1900-tallets største arkæologiske opdagelser.

I 1994 etablerede MTAB sin virksomhed i Göteborg og strategien for at blive en national leverandør blev afstukket. I begyndelsen af 2000-tallet foregik der en betydelig ekspansion. I 2008 blev MTAB etableret i Danmark og fejrer dermed 10 fremgangsrige år på markedet i løbet af 2018.

Efter 30 år som VD overdrog Stefan Fors ledelsen til sin søn Simon Fors, som fortsatte den nordiske ekspansion til Norge og Finland.

– I dag ser vi et stort behov for tjenester ud over selve transporten. Det drejer sig om alt fra installationstjenester og arbejder på pladsen til projektstyring og stor teknisk kunnen

siger Simon Fors.
MTAB 50 år
Ægyptisk sarkofag under opbevaring hos MTAB.
MTAB 50 år
MTAB udfører mekaniske installationer af alt fra avanceret medicinsk teknisk udstyr til løbebånd og kopimaskiner.

Tekniske kundskaber, håndværksskab og viljen til at møde kundens behov har resulteret i mange innovative løsninger igennem årene.

 

MTAB 50 år
Udpakning af udstilling hos Artipelag.

 

– Sådan vil vi fortsætte. Markedet er udviklet fra starten af og vi i takt med markedet. Vi vil altid arbejdet tæt på vores kunder og fortsætte med at udvikle vores tilbud efter de behov der findes. Nu ser vi med stolthed tilbage og fejrer halvtreds år. Samtidig bliver det et afsæt mod fremtiden og nye løsninger på markedet

siger Simon Fors.