MTAB

Systemet overvåger og afgiver en alarm, hvis f.eks. vandniveauet bliver for lavt.